Chào mừng tới website www.dangkykinhdoanhbinhduong.org

danh mục dịch vụ

Video

FANPAGE

Văn bản pháp luật

SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU CHI TIẾT
Phiếu số 01/dkkd/2014 10/04/2014 Phiếu khai báo thông tin công ty Download
Luật số 68/2014/QH13 01/07/2015 Luật doanh nghiệp Download
Luật số 67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu Tư 2014 Download
Hỗ trợ trực tuyến